1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson

I WILL NOT  /  …-MEYECEĞİM , …-MAYACAĞIM

İngilizce’de gelecekte yapmayacağımız işleri veya alışkanlık-larımızı “I will not …-mayacağım, -meyeceğim” cümle kalı-bıyla anlatırız. Örneğin; Ben okula gitmeyeceğim, ben şarkı söylemeyeceğim, araba sürmeyeceğim, film izlemeyeceğim. Bu cümleler hayatımızın her döneminde yapacağımız eylem-lerdir. Şimdi öğreneceğimiz cümle kalıbımızı açıklayalım.

“Balık pişirmeyeceğim” bu cümleyi duyduğumuzda kişinin balık pişirmeyeceğim’i anlarız.

Kelime öğrenirken hareketli mi (fill) ya da isim (nesne) mi ol­duğuna dikkat edelim.

 

 • Açıklama: Türkçe’de bu kalıbı çevirisini yaparken -erim, -arım olarak da çeviririz.
 • Burada “will not” bizim gelecekte yapacağımız eylemlerde kullanacağımızı unutmayalım.
 • Kısaltma yapılırken “I won’t … -meyeceğim, -mayacağım” olarak yapılır.

Türkçede kelimenin sonuna “-mek, mak” geliyorsa  (al-mak)  eylem olduğunu anlamamız gerekir.

Ben gitmeyeceğim       GO                  GİTMEK                I will not go

Ben söylemeyeceğim  SAY               SÖYLEMEK          I will not say

Koşmayacağım            RUN               KOŞMAK               I won’t run

Özür dilemeyeceğim  APOLOGIZE ÖZÜR DİLEMEK I won’t apologize

 

 • “I” öznesi sembolik olarak kullanılmıştır. Dilerseniz farklı özneler ya da farklı isimler kullanabilirsiniz.   

 

 • They will not go – Onlar gitmeyecekler

 

 • Students will not go – Onlar (öğrenciler)   gitmeyecekler

 

 • I will not … -meyeceğim, -mayacağım

I will not …FİİL

…-meyeceğim, -mayacağım

I will not go

(Ben gitmeyeceğim)

You will not …FİİL

…-meyeceksin, -mayacaksın

You will not go

(Sen gitmeyeceksin)

He   will  not …FİİL

…- meyecek, -mayacak

He will not go

(O gitmeyecek)

She   will not …FİİL

…-meyecek, -mayacak

She will not go

(O gitmeyecek)

It will not …FİİL

…-meyecek, -mayacak

It will not go

(O gitmeyecek)

You will not …FİİL

…-meyeceksiniz, -mayacaksınız

You will not go

(Siz gitmeyeceksiniz) *(çoğul anlamında)

We  will not …FİİL

…-meyeceğiz, -mayacağız

We will not go

(Biz gitmeyeceğiz)

They will not …FİİL

…-meyecekler, -mayacaklar

They will not go

(Onlar gitmeyecekler)

 

ALIŞTIRMALAR

Ezberlemeyeceğim (memorise)………………………………………………………

Kızmayacağım (annoy)…………………………………………………………………….

Hor görmeyeceksin (despise)………………………………………………………….

Razı olmayacağım (comply)……………………………………………………………

Hayran olmayacak  (admire)……………………………………………………………

Zehirlenmeyecek (poison) ………………………………………………………………

Katlanmayacaklar (endure) ……………………………………………………………..

Korkutmayacaklar (frighten) ………………………………………………………….

Aşağılamayacağız (degrade) …………………………………………………………..

İstemeyeceğiz (demand)…………………………………………………………………..

Kıskanmayacağım (envy)…………………………………………………………………

Nefret etmeyeceğim (abhor)……………………………………………………………

Kutlamayacaksın (ebrate)…………………………………………………………………

Korkutmayacaksın (horrify)…………………………………………………………….

Onaylamayacak (approve)……………………………………………………………….

Kumar oynamayacağım (gamble)…………………………………………………..

Kovalamayacağım (chase)……………………………………………………………….

Şaşırtmayacağım (astound)……………………………………………………………..

Büyülemeyeceğim (captivate)…………………………………………………………

Küçük düşürmeyeceksin (humilate)……………………………………………….

Sıkmayacaksın (bore)……………………………………………………………………….

Bahsetmeyecek (mention)………………………………………………………………..

Çok sevmeyecek (adore) …………………………………………………………………

Tutuklamayacaklar (apprehend)  ……………………………………………………

Dengelemeyecekler (balance)…………………………………………………………

Katlamayacağız (fold)………………………………………………………………………

İstifa etmeyeceğim (resing)……………………………………………………………..

Atamayacağım (appoint)………………………………………………………………….

Tanıtmayacaksın (promote)……………………………………………………………..

Erimeyeceksin (melt)………………………………………………………………………..

Şahit olmayacak (witness)……………………………………………………………….

İğrenmeyecek (disgust)…………………………………………………………………….

Yerleştirmeyecekler (locate)……………………………………………………………

Yetmeyeceğiz (afford)………………………………………………………………………

Şaşırtmayacak (surprise)………………………………………………………………….

Tüketmeyeceksin (consume)…………………………………………………………..

Sigortalamayacaksın (insure)…………………………………………………………..

Gitmeyecek (go)………………………………………………………………………………..

Pişman olmayacaklar (regret)………………………………………………………….

 

Şimdi sizde “I will not” kalıbını kullanarak kendi cümlelerini-zi yazınız.

 

 • She will not explain           (explain)         açıklamak
 • ——- ———————        (go)                 gitmek
 • ——- ———————        (look)              bakmak    
 • ——- ———————        (say)                söylemek
 • ——- ———————        (come)            gelmek
 • ——- ———————        (take)              almak
 • ——- ———————        (run)                koşmak
 • ——- ———————        (write)             yazmak
 • ——- ———————        (read)              okumak
 • ——- ———————        (see)                görmek
 • ——- ———————        (apologize)    özür dilemek     
 • ——- ———————        (lay)                sermek