1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson

I DON’T …  /  …- MEM , …-MAM

 • Bu cümle kalıbımızın kullanım yerini şu şekilde sıralayabi-li­riz. Günlük hayatımızda sevmediğimiz istemediğimiz ya da alışkanlığımızın olmadığını anlatırız.
 • Geçmiş dönemimizden şu ana kadar alışkın olmadığımız durumları anlatabiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 • “I” öznesi sembolik olarak kullanılmıştır. Dilerseniz farklı özneler ya da farklı isimler kullanabilirsiniz.   
 • They don’t go        – Onlar gitmezler
 • Students don’t go – Onlar (öğrenciler) gitmezler
 • I don’t …. -mem, -mam   (kısaltılmış şekli)
 • I do not …. -mem, -mam

I     don’t …FİİL

…-mem, -mam

I don’t eat

(Ben yemem)

you  dont …FİİL

…-mezsin, -mazsın

You don’t eat

(Sen yemezsin)

We  dont …FİİL

…-meyiz, -mayız

We don’t eat

(Biz yemeyiz)

They  dont …FİİL

…-mezler, -mazlar

They don’t eat

(onlar yemezler)

He doesn’t …FİİL

…-mez, -maz

He doesn’t eat

(O yemez)

She doesn’t …FİİL

…-mez, -maz

She doesn’t eat

(O yemez)

It  doesn’t …FİİL

…-mez, -maz

He doesn’t eat

(O yemez)

 

Örnek;    

O BAKMAZ               ——     SHE DOESN’T LOOK

O GİTMEZ                ——     HE DOESN’T GO

O HAVLAMAZ         ——     IT DOESN’T BARK

O ÇALIŞMAZ           ——     ALİ DOESN’T STUDY 

 

 

ALIŞTIRMALAR

Tırmanmam (climb)………………………………………………………………………….

Giyinmezsin (get dressed)………………………………………………………………..

Anlamayız (understand)……………………………………………………………………

Uyumazlar (sleep)……………………………………………………………………………..

Göstermez (show)……………………………………………………………………………..

İstemez (want)……………………………………………………………………………………

Elektrik süpürgesiyle süpürmem (vacuum)…………………………………..

Bakmazsın (look)………………………………………………………………………………

Esnemeyiz (yawn)……………………………………………………………………………..

Dinlemezler (listen)…………………………………………………………………………..

Telefon etmez (phone)……………………………………………………………………..

Görmez (see)………………………………………………………………………………………

Oynamam (play)………………………………………………………………………………..

Kaybetmezsin (lose)………………………………………………………………………….

Okumayız (read)………………………………………………………………………………..

Öğretmezler (teach)…………………………………………………………………………..

Açmaz (open)……………………………………………………………………………………..

Süpürmez (sweep)……………………………………………………………………………..

Oturmam (sit down)………………………………………………………………………….

Ödemezsin (pay)………………………………………………………………………………..

Kapatmayız (close)……………………………………………………………………………

Uyanmazlar (wake-up)……………………………………………………………………..

Beğenmez (like)…………………………………………………………………………………

Düşünmez (think)………………………………………………………………………………

Söylemem (say)…………………………………………………………………………………

Başlamam (begin) …………………………………………………………………………….

Sermem (lay)………………………………………………………………………………………

Tutmazsın (hold)……………………………………………………………………………….

Zıplamazsın (jump)…………………………………………………………………………..

Binmem (ride)……………………………………………………………………………………

Cevaplamam (answer)………………………………………………………………………

Düşmezsin (fall)…………………………………………………………………………………

Kesmez (cut)………………………………………………………………………………………

Gitmem (go)……………………………………………………………………………………….

Tavsiye etmezsin (recommend)………………………………………………………

Araba sürmezsin (drive)…………………………………………………………………..

Öğrenmem (learn)……………………………………………………………………………..

Bilmem (know)………………………………………………………………………………….

İnşa etmezsin (build)…………………………………………………………………………

Çekmezsin (pull)……………………………………………………………………………….

Duymam (hear)………………………………………………………………………………….

İtmem (push)………………………………………………………………………………………

Tekrarlamazsın (repeat)……………………………………………………………………

Satmazsın (sell)………………………………………………………………………………….

Yemek yemezler (eat)……………………………………………………………………….

Özür dilemem (apologize)……………………………………………………………….

Getirmezsin (bring)…………………………………………………………………………..

Seçmezsin (choose)…………………………………………………………………………..

Koşmayız (run)…………………………………………………………………………………..

Kabul etmem (accept)……………………………………………………………………….

İzin vermez (allow)……………………………………………………………………………

Sormazlar (ask)………………………………………………………………………………….

İnanmam (believe)…………………………………………………………………………….

Ödünç almaz (borrow)………………………………………………………………………

Kırmazsın (break)………………………………………………………………………………

Getirmeyiz (bring)…………………………………………………………………………….

Satın almam (buy)……………………………………………………………………………..

İptal etmez (cancel)…………………………………………………………………………..

Değiştirmeyiz (change)…………………………………………………………………….

Temizlemezsin (clean)……………………………………………………………………..

Saç taramaz (comb)…………………………………………………………………………..

Şikayet etmezler (complain)……………………………………………………………

Öksürmez (cough)……………………………………………………………………………..

Saymazsınız (count)………………………………………………………………………….

Kesmezler (cut)………………………………………………………………………………….

Dans etmezsin (dance)………………………………………………………………………

Çizmem (draw)…………………………………………………………………………………..

İçmez (drink)………………………………………………………………………………………

Araç sürmeyiz (drive)……………………………………………………………………….

Yemem (eat)……………………………………………………………………………………….

Açıklamayın (explain)………………………………………………………………………

Düşmem (fall)…………………………………………………………………………………….

Doldurmaz (fill)…………………………………………………………………………………

Bulmazsın (find) ……………………………………………………………………………….

Bitiremez (finish) ……………………………………………………………………………..

Tamir etmez (fix)………………………………………………………………………………

Uçmam (fly) ………………………………………………………………………………………

Unutmayız (forget)……………………………………………………………………………

Vermesin (give) …………………………………………………………………………………

Gitmeyiz (go) …………………………………………………………………………………….

Sahip olmam (have) ………………………………………………………………………….

Duymayın (hear) ……………………………………………………………………………….

İncitmem (hurt)………………………………………………………………………………….

Bilmem (know) …………………………………………………………………………………

Öğrenmesinler (learn) ………………………………………………………………………

Bırakmam (leave)………………………………………………………………………………

Dinlemesinler (listen)……………………………………………………………………….

Yaşamasınlar (live) …………………………………………………………………………..

Bakma (look) ……………………………………………………………………………………..

Kaybetmesinler (lose)……………………………………………………………………….

Yapma (make) …………………………………………………………………………………..

İhtiyacı olmasın (need) …………………………………………………………………….

Tırmanmam (climb) …………………………………………………………………………

Giyinmezsin (get dressed) ……………………………………………………………….

Anlamayız (understand)……………………………………………………………………

Uyumazlar (sleep) …………………………………………………………………………….

Göstermez (show)……………………………………………………………………………..

İstemez (want) …………………………………………………………………………………..

Elektrik süpürgesiyle süpürmem (vacuum) ………………………………….

Bakmazsın (look) ……………………………………………………………………………..

Esnemeyiz (yawn) …………………………………………………………………………….

Dinlemezler (listen) ………………………………………………………………………….

Telefon etmez (phone) ……………………………………………………………………..

Görmez (see) ……………………………………………………………………………………..

Oynamam (play) ……………………………………………………………………………….

Kaybetmezsin (lose) …………………………………………………………………………

Okumayız (read) ……………………………………………………………………………….

Öğretmezler (teach) ………………………………………………………………………….

Açmaz (open) …………………………………………………………………………………….

Süpürmez (sweep)……………………………………………………………………………..

Oturmam (sit down) …………………………………………………………………………

Ödemezsin (pay) ……………………………………………………………………………….

Kapatmayız (close) …………………………………………………………………………..

Uyanmazlar (wake-up) …………………………………………………………………….

Beğenmez (like) ………………………………………………………………………………..

Düşünmez (think) ……………………………………………………………………………..

Söylemem (say) ………………………………………………………………………………..

Başlamam (begin) …………………………………………………………………………….

Sermem (lay) ……………………………………………………………………………………..

Tutmazsın (hold) ……………………………………………………………………………….

Zıplamazsın (jump) …………………………………………………………………………..

Binmem (ride)……………………………………………………………………………………

Cevaplamam (answer) ……………………………………………………………………..

Düşmezsin (fall)…………………………………………………………………………………

Sahip olmazsın (have) ……………………………………………………………………..

Kesmem (cut)……………………………………………………………………………………..

Gitmem (go) ………………………………………………………………………………………

Tavsiye etmezsin (recommend)………………………………………………………

Araba sürmezsin (drive) …………………………………………………………………..

Öğrenmem (learn)……………………………………………………………………………..

Bilmem (know) …………………………………………………………………………………

İnşa etmezsin (build)…………………………………………………………………………

Çekmezsin (pull)……………………………………………………………………………….

Duymam (hear) …………………………………………………………………………………

İtmem (push) ……………………………………………………………………………………..

Tekrarlamazsın (repeat) …………………………………………………………………..

Satmazsın (sell) …………………………………………………………………………………

Yemek yemem (eat) …………………………………………………………………………

Özür dilemem (apologize) ………………………………………………………………

Getirmezsin (bring) …………………………………………………………………………..

Seçmezsin (choose)…………………………………………………………………………..

Koşmam (run) ……………………………………………………………………………………

Kabul etmem (accept) ………………………………………………………………………

İzin vermem (allow) …………………………………………………………………………

Sormam (ask)……………………………………………………………………………………..

İnanmam (believe) ……………………………………………………………………………

Ödünç almaz (borrow) ……………………………………………………………………..

Kırmayız (break) ……………………………………………………………………………….

Getirmezsin (bring) …………………………………………………………………………..

Satın almazlar (buy) …………………………………………………………………………

İptal etmez (cancel) ………………………………………………………………………….

Değiştirmem (change) ……………………………………………………………………..

Temizlemem (clean) …………………………………………………………………………

Taramam (comb)……………………………………………………………………………….

Şikâyet etmem (complain)……………………………………………………………….

Öksürmem (cough)……………………………………………………………………………

Saymam (count)…………………………………………………………………………………

Kesmem (cut) …………………………………………………………………………………….

Dans etmem (dance) …………………………………………………………………………

Çizmem (draw)…………………………………………………………………………………..

İçmem (drink) ……………………………………………………………………………………

Sürmem (drive) …………………………………………………………………………………

Yemem (eat)……………………………………………………………………………………….

Açıklamam (explain) ……………………………………………………………………….

Düşmem (fall) ……………………………………………………………………………………

Doldurmam (fill) ……………………………………………………………………………….

Bulmayız (find) …………………………………………………………………………………

Bitirmesinler (finish) ………………………………………………………………………..

Tamir etmeyin (fix) ………………………………………………………………………….

Uçmasın (fly) …………………………………………………………………………………….

Unutmam (forget) ……………………………………………………………………………..

Vermeyiz (give) ………………………………………………………………………………..

 

Şimdi sizde “I don’t …” kalıbını kullanarak kendi cümlelerinizi yazınız.

 • She doesn’t explain              (explain)      açıklamak             
 • ——- ———————          (go)               gitmek
 • ——- ———————          (look)           bakmak    
 • ——- ———————          (say)             söylemek
 • ——- ———————          (come)          gelmek
 • ——- ———————          (take)            almak
 • ——- ———————          (run)             koşmak
 • ——- ———————          (write)          yazmak
 • ——- ———————          (read)            okumak
 • ——- ———————          (see)             görmek
 • ——- ———————          (apologize)   özür dilemek     
 • ——- ———————          (lay)              sermek