1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson

I CAN …  /  …-EBİLİRİM , …-ABİLİRİM

İngilizce’de yetenek olarak yaptığımız işleri, ricalarımızı, is­teklerimizi veya alışkanlıklarımızı

 “ I can …-ebilirim, -abilirim” cümle kalıbıyla anlatırız. Örne­ğin; Ben okula gidebilirim, ben şarkı söyleyebilirim, araba sü­rebilirim, film izleyebilirim, camı açabilir misin?. Bu cümle kalıbımızda bir şeyi yapabilme yeteneğimizi anlatırken bu cümle kalıbımızı kullanırız.

Şimdi öğreneceğimiz cümle kalıbımızı açıklayalım.

“İngilizce “I can speak English” bu cümleyi duyduğumuzda kişinin İngilizce konuşabileceğini anlarız.

Kelime öğrenirken hareketlimi (fill) ya da isim (nesne) mi ol­duğuna dikkat edelim.

“Ben gidebilirim” cümlesinde “gitmek (go)” eylemi vardır.

I CAN GO.

Türkçede kelimenin sonuna “-mek, mak” geliyorsa (al-mak) eylem olduğunu anlamamız gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I can …FİİL

…-ebilirim, -abilirim

I can go

(Ben gidebilirim)

You can …FİİL

…-ebilirsin, -abilirsin

You can go

(Sen gidebilirsin)

He can …FİİL

…-ebilir, -abilir

He can play

(O oynayabilir)

She can …FİİL

…-ebilir, -abilir

She can play

(O oynayabilir)

It can …FİİL

…-ebilir, -abilir

It can play

(O oynayabilir)

You can …FİİL

…-ebilirsiniz, -abilirsiniz

You can go

(Siz gidebilirsiniz)

*(çoğul anlamında)

We can …FİİL

…-ebiliriz, -abiliriz

We can go

(Biz gidebiliriz)

They can …FİİL

…-ebilirler, -abilirler

They can go

(Onlar gidebilirler)

 

 • Şimdi sizde “I can …-ebilirim” kalıbını kullanarak kendi cümlelerinizi yazınız.

 

Sen gidebilirsin            -GO -GİTMEK                  – You can go

Ben söyleyebilirim      -SAY -SÖYLEMEK          – I can say

O koşabilir                   -RUN -KOŞMAK              – He can run

Özür dileyebilirler       -APOLOGIZE -ÖZÜR DİLEMEK

                                                                                   – They can apologize

O isteyebilir                 -WANT -İSTEMEK          – She can want

Onlar bakabilirler        -LOOK -BAKMAK          – They can look

Sen getirebilirsin         -BRING -GETİRMEK      – You can bring

ALIŞTIRMALAR

I can get wet……………………………………………………………………………………….

You can advertise………………………………………………………………………………

He can book………………………………………………………………………………………..

She can sting………………………………………………………………………………………

We can give ……………………………………………………………………………………….

You can punish ………………………………………………………………………………….

They can hang ……………………………………………………………………………………

I can elect…………………………………………………………………………………………….

You can include ………………………………………………………………………………..

He can do…………………………………………………………………………………………….

She can freeze…………………………………………………………………………………….

We can advise ……………………………………………………………………………………

You can connect ………………………………………………………………………………..

They can attend………………………………………………………………………………….

I can belong ……………………………………………………………………………………….

You can arrange ………………………………………………………………………………..

He can spoil ……………………………………………………………………………………….

She can switch on………………………………………………………………………………

We can handle……………………………………………………………………………………

You can reduce…………………………………………………………………………………..

I can come…………………………………………………………………………………………..

You can defeat……………………………………………………………………………………

Başlayabilirim (begin)………………………………………………………………………

Serebilirsin (lay)………………………………………………………………………………..

Tutabilirsin (hold)……………………………………………………………………………..

Zıplayabilirsin (jump)……………………………………………………………………….

Binebilirim (ride)……………………………………………………………………………….

Cevaplayabilirim (answer)……………………………………………………………….

Düşebilirsin (fall)  …………………………………………………………………………….

Sahip olabilirsin (have) ……………………………………………………………………

Kesebilirim (cut) ……………………………………………………………………………….

Tavsiye edebilirsin (recommend) …………………………………………………..

Araba sürebilirsin (drive)…………………………………………………………………

Öğrenebilirim (learn) ……………………………………………………………………….

Bilebilirim (know)…………………………………………………………………………….

İnşa edebilirsin (build)………………………………………………………………………

Çekebilirsin (pull) …………………………………………………………………………….

Duyabilirim (hear) ……………………………………………………………………………

İtebilirim (push)…………………………………………………………………………………

Tekrar edebilirsin (repeat)  ……………………………………………………………..

Satabilirsin (sell) ……………………………………………………………………………….

Yemek yiyebilirim (eat)……………………………………………………………………

Özür dileyebilirim (apologize)………………………………………………………..

Getirebilirsin (bring)…………………………………………………………………………

Seçebilirisin (choose)………………………………………………………………………..

Koşabilirim (run)……………………………………………………………………………….

Kabul edebilirsin (accept)………………………………………………………………..

İzin verebilirsin (allow) ……………………………………………………………………

Sorabilirsin (ask)  ……………………………………………………………………………..

İnanabilirsin (believe)……………………………………………………………………….

Ödünç alabilirsin (borrow)………………………………………………………………

Kırabilir (break)…………………………………………………………………………………

Getirebilirim (bring) …………………………………………………………………………

Satın alabiliriz (buy) …………………………………………………………………………

İptal edebilir (cancel)………………………………………………………………………..

Değiştirebilirler (change)…………………………………………………………………

Temizleyebiliriz (clean) …………………………………………………………………..

Tarayabilirim (comb) ……………………………………………………………………….

Şikayet edebilirim (complain)…………………………………………………………

Öksürebilir (cough)……………………………………………………………………………

Sayabiliriz (count)……………………………………………………………………………..

Kesebiliriz (cut)…………………………………………………………………………………

Dans edebilirim (dance)……………………………………………………………………

Çizebilirler (draw)……………………………………………………………………………..

İçebiliriz (drink)…………………………………………………………………………………

Sürebilirim (drive)…………………………………………………………………………….

Yiyebiliriz (eat)………………………………………………………………………………….

Açıklayabilirim (explain)…………………………………………………………………

Düşebilirsiniz (fall)……………………………………………………………………………

Doldurabiliriz (fill)……………………………………………………………………………

Bulabiliriz (find)………………………………………………………………………………..

Bitirebilirim (finish)………………………………………………………………………….

Tamir edebiliriz (fix)…………………………………………………………………………

Uçabilirsin (fly)………………………………………………………………………………….

Unutabilir (forget) …………………………………………………………………………….

Verebilirim (give)………………………………………………………………………………

Gidebilirsiniz (go)……………………………………………………………………………..

Sahip olabilirim (have)……………………………………………………………………..

Duyabilir (hear)………………………………………………………………………………….

İncitebilirsin (hurt)…………………………………………………………………………….

Bilebilirim (know)…………………………………………………………………………….

Öğrenebiliriz (learn)………………………………………………………………………….

 

Şimdi siz de “I can …” kalıbını kullanarak kendi cümlelerinizi yazınız.

 

 • They can explain (explain) açıklamak
 • ——- ———————          (go)               gitmek
 • ——- ———————          (look)           bakmak
 • ——- ———————          (say)             söylemek
 • ——- ———————          (come)          gelmek
 • ——- ———————          (take)            almak
 • ——- ———————          (run)             koşmak
 • ——- ———————          (write)          yazmak
 • ——- ———————          (read)            okumak
 • ——- ———————          (see)             görmek
 • ——- ———————          (apologize)   özür dilemek
 • ——- ———————          (lay)              sermek
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————