1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson
 
I
Ben
Me
Beni/Bana
You
Sen
You
Seni/Sana
He
O (erkek)
Him
Onu/Ona
She
O (kadın)
Her
Onu/Ona
It
O (cansız/hayvan)
It
Onu/Ona
We
Biz
Us
Bizi/Bize
You
Siz
You
Sizi/Size
They
Onlar
Them
Onları/OnlaraEXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER)

Steve kicked the ball to me. (Steve topu bana çekti.)

Douglas wants to talk to you. (Douglas seninle konuşmak istiyor.)

Liz doesn’t like him. (Liz onu sevmez.)

John kissed her. (John onu öptü.)

Give it to me please! (Lütfen, onu bana ver!)

The politician lied to us. (Politikacı bize yalan söyledi.)

Mary didn’t invite them. (Mary onları davet etmedi.)

I           →        Me      (beni - bana)

You     →        You     (seni - sana)

He       →        Him     (onu - ona)

She      →        Her      (onu - ona)

It         →        It         (onu - ona)

We      →        Us       (bizi - bize)

You     →        You     (sizleri - sizlere)

They    →        Them  (onları - onlara)         

Not: Özne durumundaki “you” ile nesne durumundaki “you” ayırt etmeniz için kolay bir yöntem:

I                      love                 you

Ben                 seviyorum      seni    

- Cümle sonuna gelirse “you” “-seni, -sana’’ anlamını taşır. Cümle başına gelirse “you” “sen’’ anlamına gelir.