1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson
 • Başlarım (start) – I start.
 • Ders çalışırız (study) – We study.
 • Başarırım (succeed) – I succeed.
 • Yüzer (swim) – Swim.
 • Alırsın (take) – You take.
 • Konuşurum (talk) – I talk.
 • Öğretir (teach) – Teaches.
 • Anlatırsın (tell) – You tell.
 • Düşünürler (think) – They think.
 • Çeviririm (translate) – I translate.
 • Seyahat ederim (travel) – I travel.
 • Denerim (try) – I try.
 • Kapatır (turn off) – Turns off.
 • Açarlar (turn on) – They turn on.
 • Makinede yazarsın (type) – You type on the machine.
 • Anlar (understand) – Understands.
 • Kullanırım (use) – I use.
 • Beklerler (wait) – They wait.
 • Uyanırlar (wake up) – They wake up.
 • İsterim (want) – I want.
 • İzleriz (watch) – We watch.
 • Çalışırsınız (work) – You work.
 • Endişelenirsin (worry) – You worry.
 • Yazarsınız (write) – You write.
 • Dinlerim (listen) – I listen.
 • Yaşarız (live) – We live.
 • Bakarlar (look) – They look.
 • Kaybedersin (lose) – You lose.
 • Yaparım (make) – I make.
 • İhtiyacı olabilir (need) – May need.
 • Açarım (open) – I open.
 • Kapatır (close) – Closes.
 • Öderim (pay) – I pay.
 • Oynarlar (play) – They play.
 • Koyarım (put) – I put.
 • Dökersin (spill) – You spill.
 • Okuruz (read) – We read.
 • Cevap verirler (answer) – They answer.
 • Söylersin (say) – You say.
 • Uyurlar (sleep) – They sleep.
 • Sigara içerim (smoke) – I smoke.
 • Konuşurlar (speak) – They speak.
 • Hecelerim (spell) – I spell.
 • Harcarım (spend) – I spend.
 • Ayakta dururlar (stand) – They stand