1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson

WILL YOU ..?/…-ECEK MİSİN? , …-ACAK MISIN?

İngilizce’de gelecekte yapacağımız işleri soracaklarımızı “ will  you … -acak mısın, -ecek misin?” cümle kalıbıyla anlatırız. Örne­ğin; Ben okula gidecek miyim?, ben şarkı söyleyecek miyim?, araba sürecek miyim?, film izleyecek miyiz?.. Bu cümle kalı­bımız gelecekte soru sormak kalıbımızdır. Şimdi öğreneceği­miz cümle kalıbımızı açıklayalım.

“Sen yemek pişirecek misin?”  Will you cook?

Kelime öğrenirken hareketli mi (fill) ya da isim (nesne) mi olduğuna dikkat edelim.

 • Açıklama: Türkçe’de bu kalıbı çevirisini yaparken -erim, -arım olarak da çeviririz.
 • Burada “will” bize gelecekte yapacağımız eylemlerde kulla­nacağımızı unutmayalım.

Türkçede kelimenin sonuna “-mek, mak” geliyorsa  (al-mak)  eylem olduğunu anlamamız gerekir.

 

Sen gidecek misin?         -GO -GİTMEK                  – Will you go?

Ben söyleyecek miyim? -SAY -SÖYLEMEK          –  Will I say?

Koşacak mıyım?            -RUN-KOŞMAK               – Will I run?

Özür dileyecek misin?   -APOLOGIZE -ÖZÜR DİLEMEK – Will you

                                                                    apologize?

O isteyecek mi?              -WANT -İSTEMEK          – Will she want?

Onlar bakacaklar mı?     -LOOK -BAKMAK           – will they look?

Sen getirecek misin?      -BRING -GETİRMEK      – will you bring?

 

 • Will they go?     – Onlar gidecekler mi?
 • Will you …-ecek misin , -acak mısın?

ALIŞTIRMALAR

Kabul edecek mi?………………………………………………………………………………

İzin verecek mi?…………………………………………………………………………………

Soracak mı?………………………………………………………………………………………..

İnanacak mı?………………………………………………………………………………………

Ödünç alacak mı?………………………………………………………………………………

Kıracak mısın?……………………………………………………………………………………

Getirecek misin? ……………………………………………………………………………….

Satın alacak mısın?……………………………………………………………………………

İptal edecek misin?……………………………………………………………………………

Değiştirecek misin?…………………………………………………………………………..

Temizleyecek miyiz?………………………………………………………………………..

Tarayacak mıyız?………………………………………………………………………………

Şikayet edecek miyiz?………………………………………………………………………

Öksürecek miyiz?………………………………………………………………………………

Sayacak mıyız?…………………………………………………………………………………..

Kesecek misiniz?……………………………………………………………………………….

Dans edecek misiniz?……………………………………………………………………….

Çizecek misin?…………………………………………………………………………………..

İçecek misiniz?…………………………………………………………………………………..

Sürecek misiniz?………………………………………………………………………………..

Yiyecek misiniz?……………………………………………………………………………….

Tamir edecek misin?…………………………………………………………………………

Uçacak mısın?……………………………………………………………………………………

Unutacak mısın?………………………………………………………………………………..

Verecek misin? ………………………………………………………………………………….

Gidecek misin?…………………………………………………………………………………..

Sahip olacak mısın?…………………………………………………………………………..

Duyacak mısın?………………………………………………………………………………….

İncitecek mi?………………………………………………………………………………………

Bırakacak mı?…………………………………………………………………………………….

Dinleyecek mi?…………………………………………………………………………………..

Yaşayacak mı?……………………………………………………………………………………

Bakacak mı?……………………………………………………………………………………….

Kaybedecek mi?…………………………………………………………………………………

Yapacak mı?……………………………………………………………………………………….

İhtiyacı olacak mı?…………………………………………………………………………….

Açacak mı?…………………………………………………………………………………………

Kapatacak mı?……………………………………………………………………………………

Will you pay?……………………………………………………………………………………..

Will they play?…………………………………………………………………………………..

Will she put?………………………………………………………………………………………

Will he rain?……………………………………………………………………………………….

Will you read?……………………………………………………………………………………

Will they run?…………………………………………………………………………………….

Will she say?………………………………………………………………………………………

Will he see?………………………………………………………………………………………..

Will you sell?……………………………………………………………………………………..

Will she send?…………………………………………………………………………………….

Will they sing?……………………………………………………………………………………

Will you sign?…………………………………………………………………………………….

Will he sit?………………………………………………………………………………………….

Will you sleep? ………………………………………………………………………………….

Will you smoke?………………………………………………………………………………..

Will they speak?………………………………………………………………………………..

Will she spell?……………………………………………………………………………………

Will you spend?…………………………………………………………………………………

Will you stand?………………………………………………………………………………….

Will we start?……………………………………………………………………………………..

Will they study?…………………………………………………………………………………

 

Şimdi siz de “Will you …?” kalıbını kullanarak kendi cümlelerinizi yazınız.

 

 • Will you explain?                   (explain)       açıklamak
 • ——- ———————          (go)               gitmek
 • ——- ———————          (look)           bakmak
 • ——- ———————          (say)             söylemek
 • ——- ———————          (come)          gelmek
 • ——- ———————          (take)            almak
 • ——- ———————          (run)             koşmak
 • ——- ———————          (write)          yazmak
 • ——- ———————          (read)            okumak
 • ——- ———————          (see)             görmek
 • ——- ———————          (apologize)   özür dilemek
 • ——- ———————          (lay)              sermek