1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson

I WILL …  /  …-ECEĞİM , …-ACAĞIM

                          (…-ERİM , …-ARIM)

İngilizce’de gelecekte yapacağımız işleri veya alışkanlıkları-mızı “I will …-acağım, -eceğim” cümle kalıbıyla anlatırız. Ör­neğin; Ben okula gideceğim, ben şarkı söyleyeceğim, araba süreceğim, film izleyeceğim. Bu cümleler hayatımızın her dö­neminde yapacağımız eylemlerdir. Şimdi öğreneceğimiz cümle kalıbımızı açıklayalım.

“Balık yiyeceğim” bu cümleyi duyduğumuzda kişinin balık yiyeceğini anlarız.

Kelime öğrenirken hareketli mi (fill) ya da isim (nesne) mi ol­duğuna dikkat edelim.

 • Açıklama: Türkçe’de bu kalıbı çevirisini yaparken -erim, -arım olarak da çeviririz.

Örnek; ben ekmek alırım -I will buy bread (bir yere gideceği­nizi düşünün ve sizden ekmek alınması isteniyor, biz buna kar­şılık “ekmek alacağım” demezsiniz aksine “ekmek alırım” deriz. Aslında ekmeği gelirken alacak olmanızdır.

Burada “will” bize gelecekte yapacağımız eylemlerde kullana­cağımızı unutmayalım.

“Ben balık yiyeceğim” cümlesinde “yemek” eylemi vardır.

Türkçede kelimenin sonuna “-mek, -mak” geliyorsa  (al-mak)  eylem olduğunu anlamamız gerekir.

 

Ben gideceğim          GO                     GİTMEK                   I will go

Ben söyleyeceğim    SAY                  SÖYLEMEK             I will say

Koşacağım                RUN                  KOŞMAK                  I will run

Özür dileyeceğim     APOLOGIZE   ÖZÜR DİLEMEK     I will apologize

 

 • “I” öznesi sembolik olarak kullanılmıştır.  Dilerseniz farklı özneler ya da farklı isimler kullanabilirsiniz.   
 • They will go                – Onlar gidecekler
 • Students will go            – Onlar (öğrenciler) gidecekler
 • I will …-eceğim, -acağım

 

I will …FİİL

…-eceğim, -acağım

I will go

(Ben gideceğim)

You will …FİİL

…-eceksin, -acaksın

You will go

(Sen gideceksin)

He will …FİİL

…-ecek, -acak

He will go

(O gidecek)

She will …FİİL

…-ecek, -acak

She will go

(O gidecek)

It will …FİİL

…-ecek, -acak

It will go

(O gidecek)

You will …FİİL

…-eceksiniz, -acaksınız

You will go

(Siz gideceksiniz)

 *(çoğul anlamında)

We will …FİİL

…-eceğiz, -acağız

We will go

(Biz gideceğiz)

They will …FİİL

…-ecekler, -acaklar

They will go

(Onlar gidecekler)

 

 

 

ALIŞTIRMALAR

Koşacağım (run) ……………………………………………………………………………….

Zıplayacak (jump)……………………………………………………………………………..

Söyleyecekler (say) …………………………………………………………………………..

Yemek yiyeceğim (eat) ……………………………………………………………………

Kıracağız (break) ………………………………………………………………………………

Getirecek (bring) ……………………………………………………………………………….

Satın alacağım (buy) ………………………………………………………………………..

Temizleyecek (clean) ……………………………………………………………………….

Kesecekler (cut) ………………………………………………………………………………..

İçeceğiz (dring)………………………………………………………………………………….

Süreceğim (drive) ……………………………………………………………………………..

Düşecek (fall)…………………………………………………………………………………….

Tamir edeceğiz (fix) …………………………………………………………………………

Uçacak (fly)………………………………………………………………………………………..

Yüzeceksin (swim) …………………………………………………………………………..

Bileceğim (know) ……………………………………………………………………………..

Öğrenecekler (learn) …………………………………………………………………………

Deneyeceksin (try) ……………………………………………………………………………

 

Şimdi sizde “I will” kalıbını kullanarak kendi cümlelerinizi yazınız.

 • I will explain                          (explain)       açıklamak
 • ——- ———————          (go)               gitmek
 • ——- ———————          (look)           bakmak    
 • ——- ———————          (say)             söylemek
 • ——- ———————          (come)          gelmek
 • ——- ———————          (take)            almak
 • ——- ———————          (run)             koşmak
 • ——- ———————          (write)          yazmak
 • ——- ———————          (read)            okumak
 • ——- ———————          (see)             görmek
 • ——- ———————          (apologize)   özür dilemek     
 •    ———————         (lay)                sermek

 

 

OKUMA PARÇASI PDF İNDİR