1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson

I CAN’T …  /  …-EMEM, …-AMAM

İngilizce’de yetenek olarak yapamadığımız işleri, ricalarımızı, isteklerimizi veya alışkanlıklarımızı “ I can’t …-emem -amam, abilir miyim?” cümle kalıbıyla anlatırız. Örneğin; Ben okula gidemem- Ben şarkı söyleyemem. Araba süremem. Film izle­yemem. Camı açamazsın. Bu cümle kalıbımızda bir şeyi yapa­mayacağımız durumlarda kullanırız.

Şimdi öğreneceğimiz cümle kalıbımızı açıklayalım.

“İngilizce” “I can’t speak English” bu cümleyi duyduğumuzda kişinin İngilizce konuşamayacağını anlarız.

Kelime öğrenirken hareketli mi (fiil) ya da isim (nesne) mi ol­duğuna dikkat edelim.

 “Yazamazsın” cümlesinde “yazmak (write)” eylemi var­dır.

“You can’t write.”

Türkçede kelimenin sonuna “-mek, mak” geliyorsa (al-mak) eylem olduğunu anlamamız gerekir.

 

I can’t …FİİL …-emem, -amam

I  can’t go

(Ben gidemem)

You can’t …FİİL …-emezsin

You can’t go?

(Sen gidemezsin)

 He can’t …FİİL …-emez

He can’t play

(O oynayamaz)

 She can’t …FİİL …-emez

She can’t play

(O oynayamaz)

 It can’t …FİİL …-emez

It can’t play

(O oynayamaz)

You can’t …FİİL …-emezsiniz

You can’t go

(Siz gidemezsiniz)   *(çoğul anlamında)

we can’t …FİİL …-meyiz

We can’t go

(Biz gidemeyiz)

They can’t …FİİL …-mezler

They can’t go

(Onlar gidemezler)

 

Sen gidemezsin      -GO -GİTMEK           – you can’t go

Ben söyleyemem   -SAY -SÖYLEMEK – I can’t say

O koşamaz             -RUN -KOŞMAK       – He can’t run

Özür dileyemez      -APOLOGIZE -ÖZÜR DİLEMEK

                                                              – She can’t apologize

O isteyemez           -WANT -İSTEMEK   – She can’t want

Onlar bakamazlar -LOOK-BAKMAK    – They can’t look

Sen getiremezsin   -BRING -GETİRMEK   – You can’t bring

 

 

ALIŞTIRMALAR

Ödeyemezsin……………………………………………………………………………………..

Oynayamazlar……………………………………………………………………………………

Koyamazsınız ……………………………………………………………………………………

Okuyamazlar……………………………………………………………………………………..

Cevap veremezler………………………………………………………………………………

Koşamazsın……………………………………………………………………………………….

Söylemez…………………………………………………………………………………………..

Göremez……………………………………………………………………………………………

Satamazlar…………………………………………………………………………………………

Gönderemezsin………………………………………………………………………………….

İmzalayamayız…………………………………………………………………………………..

Söyleyemezsiniz………………………………………………………………………………..

Oturamazsınız……………………………………………………………………………………

Uyuyamazlar……………………………………………………………………………………..

Sigara içemez……………………………………………………………………………………..

Konuşamazsınız…………………………………………………………………………………

Harcayamaz………………………………………………………………………………………

Ayakta duramazsınız…………………………………………………………………………

Başlayamazlar……………………………………………………………………………………

Ders çalışamazsınız…………………………………………………………………………..

Başaramaz…………………………………………………………………………………………

Yüzemezler……………………………………………………………………………………….

Alamayız …………………………………………………………………………………………….

Konuşamazsın……………………………………………………………………………………

Öğretemezsiniz…………………………………………………………………………………..

Anlatamayız………………………………………………………………………………………

Düşünemeyiz……………………………………………………………………………………..

Çeviremezsin……………………………………………………………………………………..

Seyahat edemezsiniz…………………………………………………………………………

Deneyemezler…………………………………………………………………………………….

Kapatamazsınız …………………………………………………………………………………

Açamayız…………………………………………………………………………………………….

Makinede yazamaz……………………………………………………………………………

Anlayamaz………………………………………………………………………………………….

Kullanamayız……………………………………………………………………………………..

Bekleyemez ……………………………………………………………………………………….

Uyanamazsınız…………………………………………………………………………………..

İsteyemez…………………………………………………………………………………………….

İzleyemesin…………………………………………………………………………………………

Çalışamazsınız……………………………………………………………………………………

Yazamazlar…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Şimdi siz de “I can’t …” kalıbını kullanarak kendi cümlelerinizi yazınız.

 • I can’t explain (explain)       açıklamak
 • ——- ———————          (go)               gitmek
 • ——- ———————          (look)           bakmak
 • ——- ———————          (say)             söylemek
 • ——- ———————          (come)          gelmek
 • ——- ———————          (take)            almak
 • ——- ———————          (run)             koşmak
 • ——- ———————          (write)          yazmak
 • ——- ———————          (read)            okumak
 • ——- ———————          (see)             görmek
 • ——- ———————          (apologize)   özür dilemek
 • ——- ———————          (lay)              sermek
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————
 • ——-       ———————            ——-        ———————
 • ——- ———————            ——-        ———————