1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson

CAN I …?  /  …-EBİLİR MİYİM? , …-ABİLİR MİYİM?

İngilizce’de yetenek olarak yaptığımız işleri, ricalarımızı, is­teklerimizi veya alışkanlıklarımızı “can I …-ebilir miyim, abilir miyim?” cümle kalıbıyla anlatırız. Örneğin; Ben okula gidebilir miyim? Ben şarkı söyleyebilir miyim? Araba sürebilir miyim? Film izleyebilir miyim? Camı açabilir misin?. Bu cümle kalı­bımızda bir şeyi yapabilme yeteneğimizi sorarken kullanırız.

Şimdi öğreneceğimiz cümle kalıbımızı açıklayalım.

“İngilizce “Can you speak English” bu cümleyi duyduğumuzda kişinin İngilizce konuşup konuşamayacağını sorarız.

Kelime öğrenirken hareketli mi (fiil) ya da isim (nesne) mi ol­duğuna dikkat edelim.

“Yazabilir misin?” cümlesinde “yazmak (write)” eylemi vardır.

CAN YOU WRITE?

Türkçede kelimenin sonuna “-mek, mak” geliyorsa (al-mak) eylem olduğunu anlamamız gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can I …FİİL

…-ebilirim, -abilirim

Can I go?

(Ben gidebilir miyim?)

Can you …FİİL

…-ebilirsin, -abilirsin

Can you go?

(Sen gidebilir misin?)

Can he …FİİL

…-ebilir, -abilir

Can he play?

(O oynayabilir mi?)

Can she …FİİL

…-ebilir, -abilir

Can she play?

(O oynayabilir mi?)

Can it …FİİL

…-ebilir, -abilir

Can it play?

(O oynayabilir mi?)

Can you …FİİL

…-  ebilirsiniz, -abilirsiniz

Can you go?

(Siz gidebilir misiniz?)  

*(çoğul anlamında)

Can we …FİİL

…-ebiliriz, -abiliriz

Can we go?

(Biz gidebilir miyiz?)

Can they …FİİL

…-ebilirler, -abilirler

Can they go?

(Onlar gidebilirler mi?)

 

Sen gidebilir misin? -GO -GİTMEK               – Can you go?

Söyleyebilir miyim? -SAY -SÖYLEMEK       – Can I say?

O koşabilir mi?        -RUN -KOŞMAK           – Can he run?

Özür dileyebilirler mi? -APOLOGIZE -ÖZÜR DİLEMEK

                                                                     – Can they apologize?

O isteyebilir mi?      -WANT -İSTEMEK        – Can she want?

Onlar bakabilirler mi? -LOOK -BAKMAK     – Can they look?

Sen getirebilir misin? -BRING -GETİRMEK – Can you bring?

 

 

ALIŞTIRMALAR

Can I install? ……………………………………………………………………………………..

Can you bark? ……………………………………………………………………………………

Can he conserve? ………………………………………………………………………………

Can she dye? ……………………………………………………………………………………..

Can we exhale?………………………………………………………………………………….

Can you emerge? ………………………………………………………………………………

Can they sorrupt? ………………………………………………………………………………

Can you worry?………………………………………………………………………………….

Can he export? …………………………………………………………………………………..

Can she roar? ……………………………………………………………………………………..

Can we inhale? ………………………………………………………………………………….

Can you erase? …………………………………………………………………………………..

Can they breathe?………………………………………………………………………………

Can I blink?………………………………………………………………………………………..

Can you fade?…………………………………………………………………………………….

Can he scream? …………………………………………………………………………………

Can she fix?………………………………………………………………………………………..

Can we destroy?…………………………………………………………………………………

Can you gaze?…………………………………………………………………………………….

Can they import? ………………………………………………………………………………

Can I corrupt?…………………………………………………………………………………….

Can you refresh? ……………………………………………………………………………….

Can he review? ………………………………………………………………………………….

Can she brush?……………………………………………………………………………………

Can we getwet? …………………………………………………………………………………

Can you advertise? ……………………………………………………………………………

Can they book?…………………………………………………………………………………..

Can I sting? ………………………………………………………………………………………..

Can you give?…………………………………………………………………………………….

Can he punish?…………………………………………………………………………………..

Can she hang?…………………………………………………………………………………….

Can we elect? …………………………………………………………………………………….

Can you include?……………………………………………………………………………….

Can they do?……………………………………………………………………………………….

Can I freeze? ……………………………………………………………………………………..

Can you advise?…………………………………………………………………………………

Can he connect?…………………………………………………………………………………

Can she attend?………………………………………………………………………………….

Can we belong? …………………………………………………………………………………

Sahip olabilir miyim? (have) ………………………………………………………….

Dinleyebilir miyim? (listen)…………………………………………………………….

Beğenebilir misin? (like) …………………………………………………………………

Kaybedebilir mi? (lose)…………………………………………………………………….

Tırmanabilir miyiz? (climb)…………………………………………………………….

Ödeyebilir miyim? (pay)………………………………………………………………….

Uyur musun? (sleep)…………………………………………………………………………

Telefon edebilir miyim? (phone) ……………………………………………………

Oyun oynayabilirler mi? (play) ………………………………………………………

İsteyebilir misiniz? (want)……………………………………………………………….

Gösterebilir mi? (show)……………………………………………………………………

Esneyebilir miyim? (yawn)……………………………………………………………..

Oturabilir miyim? (sit down)…………………………………………………………..

Serebilir miyiz? (lay)………………………………………………………………………..

Yürüyebilir mi? (work)…………………………………………………………………….

Satabilir mi? (sell)……………………………………………………………………………..

Okuyabilir miyim? (read)…………………………………………………………………

Gelebilir misin? (come) …………………………………………………………………..

Duyabilir miyim? (hear)…………………………………………………………………..

Şimdi siz de “Can I” kalıbını kullanarak kendi cümlelerinizi yazınız.

 • Can you explain? (explain)       açıklamak
 • ——- ———————          (go)               gitmek
 • ——- ———————          (look)           bakmak
 • ——- ———————          (say)             söylemek
 • ——- ———————          (come)          gelmek
 • ——- ———————          (take)            almak
 • ——- ———————          (run)             koşmak
 • ——- ———————          (write)          yazmak
 • ——- ———————          (read)            okumak
 • ——- ———————          (see)             görmek
 • ——- ———————          (apologize)   özür dilemek
 • ——- ———————          (lay)              sermek