1. KUR İNGİLİZCE EĞİTİMİ -Temel Seviye
About Lesson

Elbette, işte verdiğiniz cümlelerin İngilizce karşılıkları:

– Tırmanmam (climb) – *I don’t climb.*
– Giyinmezsin (get dressed) – *You don’t get dressed.*
– Anlamayız (understand) – *We don’t understand.*
– Uyumazlar (sleep) – *They don’t sleep.*
– Göstermez (show) – *He/she doesn’t show.*
– İstemez (want) – *He/she doesn’t want.*
– Elektrik süpürgesiyle süpürmem (vacuum) – *I don’t vacuum with a vacuum cleaner.*
– Bakmazsın (look) – *You don’t look.*
– Esnemeyiz (yawn) – *We don’t yawn.*
– Dinlemezler (listen) – *They don’t listen.*
– Telefon etmez (phone) – *He/she doesn’t phone.*
– Görmez (see) – *He/she doesn’t see.*
– Oynamam (play) – *I don’t play.*
– Kaybetmezsin (lose) – *You don’t lose.*
– Okumayız (read) – *We don’t read.*
– Öğretmezler (teach) – *They don’t teach.*
– Açmaz (open) – *He/she doesn’t open.*
– Süpürmez (sweep) – *He/she doesn’t sweep.*
– Oturmam (sit down) – *I don’t sit down.*
– Ödemezsin (pay) – *You don’t pay.*
– Kapatmayız (close) – *We don’t close.*
– Uyanmazlar (wake-up) – *They don’t wake up.*
– Beğenmez (like) – *He/she doesn’t like.*
– Düşünmez (think) – *He/she doesn’t think.*
– Söylemem (say) – *I don’t say.*
– Başlamam (begin) – *I don’t begin.*
– Sermem (lay) – *I don’t lay.*
– Tutmazsın (hold) – *You don’t hold.*
– Zıplamazsın (jump) – *You don’t jump.*
– Binmem (ride) – *I don’t ride.*
– Cevaplamam (answer) – *I don’t answer.*
– Düşmezsin (fall) – *You don’t fall.*
– Sahip olmazsın (have) – *You don’t have.*
– Kesmem (cut) – *I don’t cut.*
– Gitmem (go) – *I don’t go.*
– Tavsiye etmezsin (recommend) – *You don’t recommend.*
– Araba sürmezsin (drive) – *You don’t drive.*
– Öğrenmem (learn) – *I don’t learn.*
– Bilmem (know) – *I don’t know.*
– İnşa etmezsin (build) – *You don’t build.*
– Çekmezsin (pull) – *You don’t pull.*
– Duymam (hear) – *I don’t hear.*
– İtmem (push) – *I don’t push.*
– Tekrarlamazsın (repeat) – *You don’t repeat.*
– Satmazsın (sell) – *You don’t sell.*
– Yemek yemezler (eat) – *They don’t eat.*
– Özür dilemem (apologize) – *I don’t apologize.*
– Getirmezsin (bring) – *You don’t bring.*
– Seçmezsin (choose) – *You don’t choose.*
– Koşmam (run) – *I don’t run.*
– Kabul etmem (accept) – *I don’t accept.*
– İzin vermem (allow) – *I don’t allow.*
– Sormam (ask) – *I don’t ask.*
– İnanmam (believe) – *I don’t believe.*
– Ödünç almaz (borrow) – *He/she doesn’t borrow.*
– Kırmayız (break) – *We don’t break.*
– Getirmezsin (bring) – *You don’t bring.*
– Satın almazlar (buy) – *They don’t buy.*
– İptal etmez (cancel) – *He/she doesn’t cancel.*
– Değiştirmeyiz (change) – *We don’t change.*
– Temizlemem (clean) – *I don’t clean.*
– Saç taramaz (comb) – *He/she doesn’t comb.*
– Şikâyet etmezler (complain) – *They don’t complain.*
– Öksürmez (cough) – *He/she doesn’t cough.*
– Saymazsınız (count) – *You don’t count.*
– Kesmezler (cut) – *They don’t cut.*
– Dans etmezsin (dance) – *You don’t dance.*
– Çizmem (draw) – *I don’t draw.*
– İçmez (drink) – *He/she doesn’t drink.*
– Araç sürmeyiz (drive) – *We don’t drive.*
– Yemem (eat) – *I don’t eat.*
– Açıklamazlar (explain) – *They don’t explain.*